the Slovene language


Useful Wikipedia articles


Random phrasebook


English Slovene image
bear medved
brown bear rjavi medved  
Eurasian brown bear evropski rjavi medved  
grizzly bear grizli  
American black bear Ameriški črni medved  
sun bear malajski medved  
polar bear severni medved
beli medved
polarni medved
 
railway station železniška postaja  
egg jajce  
ice cream sladoled  
heart attack srčni napad  
blood transfusion krvni transfuzija  
blood pressure krvni tlak  
high blood pressure
(arterial) hypertension
visok krvni tlak  
Goldenhorn Zlatorog  
where kje  
fireman gasilec  
cow krava  
monkey opica  
puffin mormon  
rabbit kunec  
hare zajec  
pika žvižgač (also means whistleblower!)
piskač
pika
 
how are you? kako si?  
thank you hvala lepa  
limestone apnenec  
please prosim  
good morning
before 10 am
dobro jutro  
good afternoon dober dan  
good evening
after 7 pm
dober večer  
good night
before bed
lahko noč  
good bye na svidenje  
cheers! na zdravje!  
beer pivo  
house hiša
dom
 
family družina  
cottage koča
(e.g. Koča pri Triglavskih jezerih)
 
mountain hut planinska koča  
mountain gora
planina
 
lake jezero  
inorganic chemistry anorganska kemija  
milk mleko  
linden tea with rum and honey lipo čaj z rumom in medom